Dekktrening: Styrke i kroppen på tur i frisk luft

Seleverkstedet kjøpes nå av Fjellpulken As som vil drive merkevaren videre med Jan Reinertsen på laget.