Effekten av dekktrening

Flere forskningsmiljøer har sett på effekten av dekktrening og resultatene er tydelige.